Par projektu A4BD

A4BD ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir izveidot astronomisko objektu datubāzi un īpašu programmatūru, kas dotu iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem nonākt saskarē ar astronomijas zinātni.
Datubāzē tiks iekļautas astronomisko objektu fotogrāfijas (planētas, miglāji, galaktikas u.c.), kas tiks sašķirotas pēc to raksturīgajām iezīmēm, kas ļautu ar speciālas programmatūras palīdzību šos objektus analizēt un attēlot cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Īpašā programmatūra pārveidos astronomiskus attēlus skaņās, kas ļaus lietotājam ne tikai mācīties astronomiju, bet arī uztvert astronomiska attēla skaistumu, ko viņš nav spējīgs izdarīt ar redzes palīdzību.
Lai sasniegtu šo mērķi partneru konsorcijā ir iekļautas personu ar invaliditāti izglītības institūcijas, kuras iegūs jaunu pieredzi, bet Patras Universitāte (University of Patras), kā tehniskais un projekta koordinators, izstrādās šo īpašo programmatūru.

Šeit jūs varat lejupielādēt mūsu informācijas brošūru!

A4BD produkti

A4BD galvenie tehniskie produkti būs astronomisko objektu datubāze un programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā. Astronomisko objektu datubāzē tiks iekļauti klasificēti astronomiski attēli. Astronomisko attēlu klasifikācija tiks analizēta un sadalīta pa kategorijām tā, lai atpazītu to galvenās vizuālās sastāvdaļas, kuras tiks pārveidos par skaņas signāliem, un kas veidos pamatu izglītības procesam, kuram šī programmatūra tiks lietota. Programmatūra astronomisku attēlu pārveidošanai uz skaņu tiks nodrošināta kā bezmaksas programma pasaules izglītības kopienai. Tās darbība planšetdatorā un skārienjūtīgā ekrānā sastāvēs no mijiedarbības ar skārienjutīgu lietojumu. Kad lietotājs pieskarsies dažādām astronomiska attēla daļām, dažādas skaņas atainos tā formu, krāsu un citus pamatelementus.

A4BD ietekme

Projekts ietekmēs, galvenokārt, cilvēku ar redzes traucējumiem integrāciju tādā zinātnes jomā kā astronomija, kurā redzes sajūtai ir nozīmīga loma. Projekta kontekstā integrācijas jēdziens attiecas uz sekojošo:

• Vienādas iespējas mācīties astronomijas zinātni pamatlīmenī.
• Vienādas iespējas Visuma un iedvesmas uztverei, ko astronomija sniegusi mākslā, filozofijā un zinātnē jau tūkstošiem gadu.
• Iespēja vienlaikus studēt un baudīt astronomiskos attēlus ar draugiem un ģimeni, jo izstrādātā programmatūra var tikt lietota vienlaicīgi ar redzes un ar dzirdes palīdzību.

A4BD aktivitātes

Projekta mērķi tiks sasniegti ar sekojošu aktivitāšu palīdzību:

• Trīs īstermiņa izglītības pasākumi, kas notiks partneru koordinatora birojā, Patras Universitātē (University of Patras).

• Piecas studentu un pasniedzēju izglītības pieredzes apmaiņas Francijā, Spānijā, Latvijā, Kiprā un Polijā.

• Piedalīšanās divās inovāciju un tehnoloģiju izstādēs, kurās tiks prezentēti projekta rezultāti.

• Trīs īsas izglītības programmas Latvijā, Kiprā un Polijā.

• Konference par projekta rezultātu un tehnisko darbu izplatīšanu pa projekta tēmām.

A4BD ieguvumi

Bez tiešajiem ieguvējiem, kuri ir redzes invalīdi, projekts izveidos instrumentus, kurus speciālās izglītības profesionāļi varēs lietot, lai palīdzētu mācīt zinātni cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

A4BD ilgtspējība

Projekta ietvaros tiks izveidota visu veidu ilgtspējīga sadarbība starp visām ieinteresētajām pusēm, lai pārraudzītu un pielāgotu izmaiņas atbilstoši katras nozares vajadzībām, veicinātu starpvalstu mobilitāti starp attiecīgajām nozarēm un nodrošinātu transversālas prasmes, kā arī profesionālo orientāciju, karjeras vadības prasmes un pieeju darba tirgum, tādējādi uzlabojot ilgtermiņa nodarbinātības iespēju.

A4BD partneru konsorcijs

University of Patras (Projekta koordinators)

University of Patras (Projekta koordinators)

Grieķija

Collège Emilien Adam de Villiers

Collège Emilien Adam de Villiers

Francija

Dla Dobra

Dla Dobra

Polija

Experimental High school of the University of Patras

Experimental High school of the University of Patras

Grieķija

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

Latvija

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Kipra

A4BD intelektuālie rezultāti

O1: Astronomisko objektu datu bāze

Intelektuālais Rezultāts O1 ir pamats turpmākajiem A4BD rezultātiem. Bagātinātu astronomisko attēlu datu bāze ir vajadzīga, lai izveidotu redzams attēls -dzirdama skaņa programmatūru. Šīs datu bāzes būtība būs balstīta uz redzamā attēla galvenajiem raksturlielumiem un ar to saistītajiem skaņas galvenajiem raksturlielumiem. Attēli tiks izvēlēti un analizēti pamatojoties uz to piemērotību, lai varētu efektīvi tikt pārveidoti skaņās. Tiks atlasīti visu veidu astronomisko objektu attēli.

Ilgums: 01.09.2017. – 31.08.2018

O2: Programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā

Programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā astronomiskos attēlus pārvērš dzirdamās skaņās, tā lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu gan saprast, gan baudīt astronomijas zinātni. Tas sevī ietvers vēlamo astronomisko objektu pamata raksturlielumu atpazīšanu attēlā, atdalīšanu no debesu fona, un to formas un krāsas noteikšanu. Analizētie attēli tiks pārveidoti skaņās, kas būs atbilstošas redzamajai informācijai, kas atklāta, ņemot vērā cilvēka skaņu uztveres trīs pamatelementus, tas ir – augstums (saistīts ar frekvenci), skaļums (saistīts ar intensitāti) un tembrs (saistīts ar skaņas kvalitatīvajiem raksturlielumiem).

Ilgums: 01.02.2018 – 31.08.2019

O3: Attālinātās novērošanas interneta vietne cilvēkiem ar invaliditāti

O3: Attālinātās novērošanas interneta vietne cilvēkiem ar invaliditāti
Šis rezultāts saistās ar tādas interneta vietnes izveidi un īstenošanu, kas varētu darboties kā portāls cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas kļūt par attālinātas observatorijas virtuāliem novērotājiem. Cilvēks ar invaliditāti (tāpat arī jebkurš cits) varēs pieprasīt attālu caur interneta vietni un pēc dažām dienām tā tiks ierakstīta kā digitāls attēls ar vienu no teleskopiem mūsu tīklā. Tad šis attēls kļūs pieejams cilvēkam, kurš to pieprasīja, un tajā pašā laikā tiks augšupielādēts mūsu digitālajā platformā ar brīvu piekļuvi ikvienam. Šī interneta vietne atļaus cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nebija piekļuves tumšo debesu observatorijām, kļūt par virtuāliem astronomiem no viņu pašu mājām.

Ilgums: 01.09.2018 – 31.08.2020

Mācīšanās, mācīšanas un apmācību aktivitātes

Īstermiņa kopīgie darbinieku apmācības pasākumi (pieaugušo izglītība)

• C1: Iesākuma tikšanās Patrā, Grieķijā 2018. gada 5. – 9. februārī
• C4: Projekta vidus izvērtēšanas tikšanās Patrā, Grieķijā
Plānota 2019. gada februārī
• C8: Projekta pēdējā noslēguma tikšanās Patrā, Grieķijā
Plānota 2020. gada augustā

Audzēkņu grupu īstermiņa pieredzes apmaiņa (skolas izglītība)

• C2: La Réunion, Francija
Plānota 2018. gada septembrī
• C3: Sanlúcar, Spānija
Plānota 2018. gada decembrī
• C5: Latvija
Plānota 2019. gada septembrī
• C6: Kipra
Plānota 2020. gada februārī
• C7: Polija
Plānota 2020. gada Jūlijā

Pasākumi plašākai sabiedrībai

E1 & E2: Piedalīšanās Ekspo izstādē

Dalība Patras ikgadējā zinātnes un tehnoloģiju izstādē ar nosaukumu “Patras IQ” plānota 2019. un 2020. gada aprīlī.

E4, E5 & E6: Apmācību programmas

Tiks organizētas trīs apmācību programmas, kas nodrošinās skolotāju apmācības ar digitālajiem instrumentiem kopā ar novērtēšanu un testēšanu.
Šīs apmācības organizēs projekta partneri Latvijā, Polijā un Kiprā.

E3: Noslēguma konference

A4BD projekts noslēgsies ar starptautisku konferenci, kas: a) reklamēs projekta sasniegumus, b) uzlabos to izmantošanas potenciālu, c) ierosinās skolotāju kopienu, kas nodarbojas ar cilvēkiem kuriem ir īpašas vajadzības vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un d) radīs izpratni par šo jautājumu. Konference tiks rīkota Patras Universitātē, un tajā tiks pārstāvēti visi partneri, kā arī tiks uzaicinātas ieinteresētās valsts amatpersonas. Konferencē tiks iekļauti īpaši semināri par konkrēto projekta rezultātu izmantošanu. Konferences rezultāti tiks publicēti.

A4BD projekta ziņas (angļu valodā)

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Kontakti

Valsts aģentūra IKY
Projekts: 2017-1-EL01-KA201-036255
Projekta sākums: 1. Septembris 2017
Nobeigums: 31. Augusts 2020

Projekta koordinators::

University of Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: a4bd@a4bd.eu