O projekcie A4BD

A4BD to projekt Erasmus +, którego celem jest stworzenie bazy danych obiektów astronomicznych i specjalnego oprogramowania umożliwiającego osobom niedowidzącym poznanie nauki astronomii.
Baza danych będzie zawierała zdjęcia obiektów astronomicznych (planet, mgławic, galaktyk itp.) posortowanych według ich specyficznych cech w celu umożliwienia analizy i ich reprezentacji przez specjalne oprogramowanie dla osób niedowidzących. Specjalne oprogramowanie przekształci obrazy astronomiczne w dźwięki, które pozwolą użytkownikowi nie tylko uczyć się astronomii, ale także uchwycić piękno obrazu astronomicznego.

Aby osiągnąć ten cel, konsorcjum obejmie instytucje zajmujące się edukacją osób niepełnosprawnych, które podzielą się swoim doświadczeniem, zaś Uniwersytet w Patras, jako koordynator techniczny oraz całego projektu, opracuje specjalne oprogramowanie.

Możesz pobrać naszą ulotkę tutaj!

Produkty A4BD

A4BD will have as its main technical products, a database of astronomical objects and software for converting astronomical images into sound.

Głównymi produktami technicznymi stworzonymi w trakcie projektu A4BD będą: baza danych obiektów astronomicznych i oprogramowanie do przekształcania obrazów astronomicznych w dźwięk.
Baza danych obiektów astronomicznych będzie zawierała sklasyfikowane obrazy astronomiczne. Klasyfikacja obrazów astronomicznych zostanie przeanalizowana i skategoryzowana w taki sposób, aby zidentyfikować główne elementy wizualne obiektów astronomicznych, które zostaną przekształcone w sygnały dźwiękowe i które będą stanowić podstawę procesu edukacyjnego, w którym oprogramowanie będzie używane.

Oprogramowanie do konwersji obrazów obiektów astronomicznych w dźwięk będzie bezpłatne, dostępne dla całej społeczności szkolnej. Obsługa tabletu i ekranu dotykowego będzie polegać na interakcji dotykowej. Gdy użytkownik dotknie różnych części obrazu astronomicznego, różne dźwięki będą odzwierciedlały jego kształt, kolor i inne podstawowe elementy.

Wpływ projektu A4BD

Główne założenie projektu zakłada integrację osób niedowidzących ze światem nauk ścisłych, w tym przypadku z astronomią, w odkrywaniu której bardzo ważną rolę odgrywa zmysł wzroku. W kontekście projektu pojęcie integracji odnosi się do następujących elementów:
– Wyrównanie szans w nauce astronomii na poziomie podstawowym.
– Wyrównanie szans na umożliwienie postrzegania wszechświata i odkrycia inspiracji, jaką astronomia daje od tysięcy lat w dziedzinach takich jak sztuka, filozofia i nauka.
– Możliwość równoczesnego studiowania i podziwiania obrazów astronomicznych wraz z rodziną i przyjaciółmi, które w miarę rozwoju oprogramowania będzie można eksplorować jednocześnie wizualnie i dźwiękowo.

Działania A4BD

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:
Trzy krótkoterminowe wydarzenia edukacyjne, które odbędą się w siedzibie koordynatora projektu – Uniwersytetu w Patras.
Pięć wymian studentów i nauczycieli we Francji, Hiszpanii, na Łotwie, Cyprze i w Polsce.
Udział w dwóch wystawach innowacji i technologii, na których zaprezentowane zostaną wyniki projektu.
Trzy krótkie programy nauczania na Łotwie, Cyprze i w Polsce.
Konferencja mająca na celu rozpowszechnienie wyników projektu i opracowań związanych z tematyką projektu.

Korzyści projektu A4BD

Oprócz bezpośrednich beneficjentów, osób niedowidzących, realizacja projektu umożliwi stworzenie narzędzi, które będą wykorzystane przez nauczycieli jako pomoc w nauczaniu przedmiotów ścisłych między innymi dla osób niedowidzących.

A4BD Stabilność

W ramach pracy nad projektem zostanie zawiązana wielopłaszczyznowa współpraca pomiędzy wszystkimi partnerami projektu, żeby monitorować i wprowadzać zmiany zgodnie z potrzebami każdej dziedziny, aby wzmocnić międzynarodową mobilność między zaangażowanymi sektorami oraz aby zapewnić umiejętności przekrojowe, a także doradztwo zawodowe, umiejętności zarządzania karierą i dostęp do rynku pracy, zwiększając w ten sposób możliwość długotrwałego zatrudnienia.

Partnerzy projektu A4BD

Uniwersytet w Patras (koordynator projektu)

Uniwersytet w Patras (koordynator projektu)

Grecja

Collège Emilien Adam de Villiers

Collège Emilien Adam de Villiers

Francja

Dla Dobra

Dla Dobra

Polska

Experimental High school of the University of Patras

Experimental High school of the University of Patras

Grecja

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

ŁotwaLatvia

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Cypr

Rezultaty intelektualne A4BD

O1: Baza danych obiektów astronomicznych

Rezultat intelektualny 1 jest podstawą do stworzenia kolejnych rezultatów, które zakłada projekt A4BD. Potrzebna jest wzbogacona baza danych obrazów astronomicznych, aby możliwe było opracowanie specjalnego oprogramowania wizualno-ustnego. Ontologia bazy danych będzie oparta na kluczowych atrybutach obrazów wizualnych i ich skorelowanych atrybutach ke w dźwięku. Obrazy będą wybierane i analizowane na podstawie ich przydatności do skutecznego przekształcania w dźwięki. Zostaną wybrane obrazy wszystkich typów obiektów astronomicznych.
Czas trwania: 01/09/2017 – 31/08/2018

O2:Oprogramowanie do interpretacji dźwiękowej obrazów astronomicznych

Oprogramowanie do interpretacji akustycznej obrazów astronomicznych przetłumaczy astronomiczne obrazy na słyszalne dźwięki, aby osoby z wadami wzroku mogły zarówno zrozumieć, jak i cieszyć się naukami astronomicznymi. Obejmuje to rozpoznawanie podstawowych parametrów interesujących nas obiektów astronomicznych, oddzielenie od tła nieba i wykrywanie ich kształtu i koloru. Analizowane obrazy zostaną następnie przetłumaczone na dźwięki dźwiękowe, które będą odpowiadały wykrytej wizualnie informacji obejmującej trzy podstawowe elementy percepcji ludzkiego brzmienia, tj. Wysokość dźwięku (w odniesieniu do częstotliwości), głośność (związaną z intensywnością) i barwę (związane z elementami jakościowymi dźwięków).
Czas trwania: 01.02.2012 – 31/08/2019

O3: Zdalna witryna obserwacyjna dla osób niepełnosprawnych

Rezultat dotyczy zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej, która może działać jako portal dla osób niepełnosprawnych, które chcą zostać wirtualnymi obserwatorami w odległym obserwatorium. Osoba niepełnosprawna (tak jak każdy) może zażądać obrazu za pośrednictwem strony internetowej, który po kilku dniach może zostać zarejestrowany jako obraz cyfrowy przez jeden z teleskopów w naszej sieci. Następnie zdjęcie stanie się dostępne dla osoby, która o to poprosiła, a jednocześnie zostanie ono przesłane na naszą platformę cyfrową, z bezpłatnym dostępem dla wszystkich. Strona internetowa umożliwi osobom niepełnosprawnym, które nie mają dostępu do obserwatoriów na ciemnym niebie, wcielenie się w wirtualnych astronomów we własnym domu.
Czas trwania: 01/09/2018 – 31/08/2020

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem

Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (kształcenie dorosłych)

 • C1: Spotkanie rozpoczynające się w Patras, Grecja
  5-9 lutego 2018 r
 • C4: Spotkanie ewaluacyjne w połowie projektu w Patras, Grecja
  Planowane na luty 2019 r
 • C8: Spotkanie zamykające projekt w Patras, Grecja
  Planowane na sierpień 2020 r

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów (edukacja szkolna)

 • C2: La Réunion, Francja
  Planowane na wrzesień 2018
 • C3: Sanlúcar, Hiszpania
  Planowane na grudzień 2018
 • C5: Łotwa
  Planowane na wrzesień 2019
 • C6: Cypr
  Planowane na styczeń 2020
 • C7: Polska
  planowana na lipiec 2020 r

Wydarzenia upowszechniające

E1 & E2: Udział w Expo

Udział w dorocznej wystawie naukowo-technicznej Patras o nazwie “PatrasIQ” planowanej na kwiecień 2019 i 2020 r.

E4, E5 & E6: Treningowe programy nauczania

Zostaną zorganizowane trzy programy szkoleń dla nauczycieli w zakresie narzędzi cyfrowych wraz z oceną i testowaniem.
Szkolenie zostanie zorganizowane przez partnerów projektu na Łotwie, w Polsce i na Cyprze.

E3: Konferencja końcowa

Projekt A4BD zostanie zakończony międzynarodową konferencją, która będzie (a) promować osiągnięcia projektu, (b) zwiększać ich potencjał wykorzystywania, (c) umożliwi współpracę z nauczycielami zajmującymi się osobami ze specjalnymi potrzebami lub osobami niedowidzącymi oraz (d) zwiększy świadomość na temat badanego zagadnienia.
Konferencja zostanie zorganizowana przez Uniwersytet w Patras i wszyscy partnerzy wezmą w niej udział. Ponadto zostaną zaproszeni krajowi interesariusze. Podczas konferencji odbędą się specjalne warsztaty dotyczące wykorzystania konkretnych rezultatów projektu. Wyniki konferencji zostaną opublikowane.

Aktualności projektu A4BD(po angielsku)

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kontakt

Agencja Narodowa IKY

Projekt: 2017-1-EL01-KA201-036255

Data Rozpoczęcia: 1 września 2017

Data zakończenia: 31 sierpnia 2020

Koordynator projektu:

Uniwersytet w Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: a4bd@a4bd.eu