Par projektu A4BD

A4BD ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir izveidot astronomisko objektu datubāzi un īpašu programmatūru, kas dotu iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem nonākt saskarē ar astronomijas zinātni.
Datubāzē tiks iekļautas astronomisko objektu fotogrāfijas (planētas, miglāji, galaktikas u.c.), kas tiks sašķirotas pēc to raksturīgajām iezīmēm, kas ļautu ar speciālas programmatūras palīdzību šos objektus analizēt un attēlot cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Īpašā programmatūra pārveidos astronomiskus attēlus skaņās, kas ļaus lietotājam ne tikai mācīties astronomiju, bet arī uztvert astronomiska attēla skaistumu, ko viņš nav spējīgs izdarīt ar redzes palīdzību.
Lai sasniegtu šo mērķi partneru konsorcijā ir iekļautas personu ar invaliditāti izglītības institūcijas, kuras iegūs jaunu pieredzi, bet Patras Universitāte (University of Patras), kā tehniskais un projekta koordinators, izstrādās šo īpašo programmatūru.

Šeit jūs varat lejupielādēt mūsu informācijas brošūru!

A4BD produkti

A4BD galvenie tehniskie produkti būs astronomisko objektu datubāze un programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā. Astronomisko objektu datubāzē tiks iekļauti klasificēti astronomiski attēli. Astronomisko attēlu klasifikācija tiks analizēta un sadalīta pa kategorijām tā, lai atpazītu to galvenās vizuālās sastāvdaļas, kuras tiks pārveidos par skaņas signāliem, un kas veidos pamatu izglītības procesam, kuram šī programmatūra tiks lietota. Programmatūra astronomisku attēlu pārveidošanai uz skaņu tiks nodrošināta kā bezmaksas programma pasaules izglītības kopienai. Tās darbība planšetdatorā un skārienjūtīgā ekrānā sastāvēs no mijiedarbības ar skārienjutīgu lietojumu. Kad lietotājs pieskarsies dažādām astronomiska attēla daļām, dažādas skaņas atainos tā formu, krāsu un citus pamatelementus.

A4BD ietekme

Projekts ietekmēs, galvenokārt, cilvēku ar redzes traucējumiem integrāciju tādā zinātnes jomā kā astronomija, kurā redzes sajūtai ir nozīmīga loma. Projekta kontekstā integrācijas jēdziens attiecas uz sekojošo:

• Vienādas iespējas mācīties astronomijas zinātni pamatlīmenī.
• Vienādas iespējas Visuma un iedvesmas uztverei, ko astronomija sniegusi mākslā, filozofijā un zinātnē jau tūkstošiem gadu.
• Iespēja vienlaikus studēt un baudīt astronomiskos attēlus ar draugiem un ģimeni, jo izstrādātā programmatūra var tikt lietota vienlaicīgi ar redzes un ar dzirdes palīdzību.

A4BD aktivitātes

Projekta mērķi tiks sasniegti ar sekojošu aktivitāšu palīdzību:

• Trīs īstermiņa izglītības pasākumi, kas notiks partneru koordinatora birojā, Patras Universitātē (University of Patras).

• Piecas studentu un pasniedzēju izglītības pieredzes apmaiņas Francijā, Spānijā, Latvijā, Kiprā un Polijā.

• Piedalīšanās divās inovāciju un tehnoloģiju izstādēs, kurās tiks prezentēti projekta rezultāti.

• Trīs īsas izglītības programmas Latvijā, Kiprā un Polijā.

• Konference par projekta rezultātu un tehnisko darbu izplatīšanu pa projekta tēmām.

A4BD ieguvumi

Bez tiešajiem ieguvējiem, kuri ir redzes invalīdi, projekts izveidos instrumentus, kurus speciālās izglītības profesionāļi varēs lietot, lai palīdzētu mācīt zinātni cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

A4BD ilgtspējība

Projekta ietvaros tiks izveidota visu veidu ilgtspējīga sadarbība starp visām ieinteresētajām pusēm, lai pārraudzītu un pielāgotu izmaiņas atbilstoši katras nozares vajadzībām, veicinātu starpvalstu mobilitāti starp attiecīgajām nozarēm un nodrošinātu transversālas prasmes, kā arī profesionālo orientāciju, karjeras vadības prasmes un pieeju darba tirgum, tādējādi uzlabojot ilgtermiņa nodarbinātības iespēju.

A4BD partneru konsorcijs

University of Patras (Projekta koordinators)

University of Patras (Projekta koordinators)

Grieķija

Collège Emilien Adam de Villiers

Collège Emilien Adam de Villiers

Francija

Dla Dobra

Dla Dobra

Polija

Experimental High school of the University of Patras

Experimental High school of the University of Patras

Grieķija

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

Latvija

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Kipra

A4BD intelektuālie rezultāti

O1: Astronomisko objektu datu bāze

Intelektuālais Rezultāts O1 ir pamats turpmākajiem A4BD rezultātiem. Bagātinātu astronomisko attēlu datu bāze ir vajadzīga, lai izveidotu redzams attēls -dzirdama skaņa programmatūru. Šīs datu bāzes būtība būs balstīta uz redzamā attēla galvenajiem raksturlielumiem un ar to saistītajiem skaņas galvenajiem raksturlielumiem. Attēli tiks izvēlēti un analizēti pamatojoties uz to piemērotību, lai varētu efektīvi tikt pārveidoti skaņās. Tiks atlasīti visu veidu astronomisko objektu attēli.

Ilgums: 01.09.2017. – 31.08.2018

O2: Programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā

Programmatūra astronomisko attēlu pārveidošanai skaņā astronomiskos attēlus pārvērš dzirdamās skaņās, tā lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu gan saprast, gan baudīt astronomijas zinātni. Tas sevī ietvers vēlamo astronomisko objektu pamata raksturlielumu atpazīšanu attēlā, atdalīšanu no debesu fona, un to formas un krāsas noteikšanu. Analizētie attēli tiks pārveidoti skaņās, kas būs atbilstošas redzamajai informācijai, kas atklāta, ņemot vērā cilvēka skaņu uztveres trīs pamatelementus, tas ir – augstums (saistīts ar frekvenci), skaļums (saistīts ar intensitāti) un tembrs (saistīts ar skaņas kvalitatīvajiem raksturlielumiem).

Ilgums: 01.02.2018 – 31.08.2019

O3: Attālinātās novērošanas interneta vietne cilvēkiem ar invaliditāti

O3: Attālinātās novērošanas interneta vietne cilvēkiem ar invaliditāti
Šis rezultāts saistās ar tādas interneta vietnes izveidi un īstenošanu, kas varētu darboties kā portāls cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas kļūt par attālinātas observatorijas virtuāliem novērotājiem. Cilvēks ar invaliditāti (tāpat arī jebkurš cits) varēs pieprasīt attālu caur interneta vietni un pēc dažām dienām tā tiks ierakstīta kā digitāls attēls ar vienu no teleskopiem mūsu tīklā. Tad šis attēls kļūs pieejams cilvēkam, kurš to pieprasīja, un tajā pašā laikā tiks augšupielādēts mūsu digitālajā platformā ar brīvu piekļuvi ikvienam. Šī interneta vietne atļaus cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nebija piekļuves tumšo debesu observatorijām, kļūt par virtuāliem astronomiem no viņu pašu mājām.

Ilgums: 01.09.2018 – 31.12.2020

Mācīšanās, mācīšanas un apmācību aktivitātes

Īstermiņa kopīgie darbinieku apmācības pasākumi (pieaugušo izglītība)

• C1: Iesākuma tikšanās Patrā, Grieķijā notika 2018. gada 5. – 9. februārī
• C4: Projekta vidus izvērtēšanas tikšanās Patrā, Grieķijā
notika 2019. gada 18.-22. februārī
• C8: Projekta pēdējā noslēguma tikšanās Patrā, Grieķijā
notika 2020. gada decembrī

Audzēkņu grupu īstermiņa pieredzes apmaiņa (skolas izglītība)

• C2: La Réunion, Francija
notika 2018. gada 10.-14. septembrī
• C3: Sanlúcar, Spānija
notika 2018. gada 10.-14. decembrī
• C5: Latvija
notika 2019. gada 23.-27. septembrī
• C6: Kipra
notika 2020. gada 17.-21. februārī
• C7: Polija
notika 2020. gada 30. novembris – 4. decembris (tiešsaistē COVID-19 dēļ)

Pasākumi plašākai sabiedrībai

E1 & E2: Piedalīšanās Ekspo izstādē

Dalība Patras ikgadējā zinātnes un tehnoloģiju izstādē ar nosaukumu “Patras IQ” E1 notika 2019. gada aprīlī, bet 2020. gada aprīlī ieplānotā E2 izstāde tika atcelta COVID-19 dēļ.

E4, E5 & E6: Apmācību programmas

Trīs apmācību programmas tika organizētas, kas nodrošināja skolotāju apmācības ar digitālajiem instrumentiem kopā ar novērtēšanu un testēšanu.
Šīs apmācības organizēja projekta partneri Latvijā, Polijā un Kiprā.

E3: Noslēguma konference

A4BD projekts noslēgsies ar starptautisku konferenci, kas: a) reklamēs projekta sasniegumus, b) uzlabos to izmantošanas potenciālu, c) ierosinās skolotāju kopienu, kas nodarbojas ar cilvēkiem kuriem ir īpašas vajadzības vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un d) radīs izpratni par šo jautājumu. Konference tiks rīkota Patras Universitātē, un tajā tiks pārstāvēti visi partneri, kā arī tiks uzaicinātas ieinteresētās valsts amatpersonas.

Konference tiks organizēta tiešsaistē (COVID-19 dēļ) 2020. gada decembrī.

A4BD projekta ziņas (angļu valodā)

Registrations for the Final Conference are open!

Registrations for the Final Conference are open!

he A4BD project will close with an international conference under the title "Experience the Universe" that will present project achievements and gather experts in the field that will communicate their expertise in the field of astronomy and disability. The conference...

read more
E5 event in Cyprus

E5 event in Cyprus

E5 Multiplier Event in Cyprus took place at the Special School for Children Red Cross in Limassol and Saint Barnabas school of blind in Nicosia. Wonderful musical performances by visually impaired musicians were particularly moving. Also we had our best software test...

read more
New software demo in Patra

New software demo in Patra

Testing our brand new software at the headquarters of the Western Greece Blind Association. User feedback demonstrated our new version is significantly improved!

read more
E4 event in Liepaja

E4 event in Liepaja

Extremely interesting presentations by our project partners including STEM, educational games, astronomical observatories, musical therapy and science for special children!

read more
C5 meeting in Liepaja

C5 meeting in Liepaja

C5 meeting took place in Liepāja town hosted by Liepājas Neredzīgo biedrība, Partners had interesting visits including Dvēseles veldzes dārzs (Soul Relieve Garden) rehabilitation center for the impaired and disabled and the Irbenes Radioteleskops because there are...

read more
A4BD participates in Patras IQ innovation expo

A4BD participates in Patras IQ innovation expo

A4BD project participated in the 6th Patras IQ innovation expo that took place from 12 to 14th April 2019. The project presented current project results with our booth which exhibited a banner, videos from meeting and activities as well as hands-on demo with the...

read more
Second A4BD software demo takes place in Greece

Second A4BD software demo takes place in Greece

The second A4BD software demo took place in Patra, Greece during the C4 meeting. Members of the Western Greece Blind Association tested the newer software and answered the questions of the Software Evaluation Sheet in order to evaluate the progress in the software...

read more
C4 meeting started in Patras

C4 meeting started in Patras

The C4 meeting started in Patras, Greece. As this month we are reaching the middle of the projects, partners presented the activities of the first half of the project.

read more
C3 meeting in Sanlucar

C3 meeting in Sanlucar

The C3 meeting finished in Sanlúcar de Barrameda with a very constructive schedule that included meeting sessions, app demo, visit to the Spanish Blind Association and visit to a Special School. The social program was also rich with visit to Doñana National Park and a...

read more
First A4BD software demo takes place in Spain

First A4BD software demo takes place in Spain

The first A4BD software demo took place in Spain during C3 in Sanlúcar de Barrameda. Participants with visual impairment tested the software and gave the consortium valuable feedback regarding the approach to visual-aural translation.  

read more
The first A4BD student exchange was a success!

The first A4BD student exchange was a success!

The first A4BD student exchange was a success! It took place in Reunion island, organized by Collège Emilien Adam de Villiers. Participants from Poland, Spain, Greece, Latvia and Cyprus had the chance to visit the College as well as interesting places on the island...

read more
Kickoff meeting in Patras

Kickoff meeting in Patras

The Project Kick-off meeting began in Patras on February 6th, 2018. The kick-off meeting will serve for project partners to get to know each other, plan the intellectual outputs and training activities as well as all detailed related to the management and financing of...

read more
Visit to Ancient Olympia

Visit to Ancient Olympia

The kick-off meeting in Patras included a day trip to nearby Ancient Olympia. Participants from all partners had the chance to explore one of the world's most important archaeological sites, the birthplace of the ancient Olympic Games.

read more
A4BD questionnaires are being filled in

A4BD questionnaires are being filled in

A large number of A4BD questionnaires have already been filled in thanks to our project partners. With this questionnaire we aim to better understand how the visually impaired interact with sound and how aural perception assists in perceiving all aspects of the...

read more
Meeting with Western Greece Blind Association

Meeting with Western Greece Blind Association

The project coordinator, Upatras, held a meeting today with the Western Greece Blind Association at their offices. The meeting served to establish a cooperation with the association including getting answers to questionnaires as well as finding end users for testing...

read more

Kontakti

Valsts aģentūra IKY
Projekts: 2017-1-EL01-KA201-036255
Projekta sākums: 1. Septembris 2017
Nobeigums: 31. Decembrīs 2020

Projekta koordinators::

University of Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: a4bd@a4bd.eu