O projekcie A4BD

A4BD to projekt Erasmus +, którego celem jest stworzenie bazy danych obiektów astronomicznych i specjalnego oprogramowania umożliwiającego osobom niedowidzącym poznanie nauki astronomii.
Baza danych będzie zawierała zdjęcia obiektów astronomicznych (planet, mgławic, galaktyk itp.) posortowanych według ich specyficznych cech w celu umożliwienia analizy i ich reprezentacji przez specjalne oprogramowanie dla osób niedowidzących. Specjalne oprogramowanie przekształci obrazy astronomiczne w dźwięki, które pozwolą użytkownikowi nie tylko uczyć się astronomii, ale także uchwycić piękno obrazu astronomicznego.

Aby osiągnąć ten cel, konsorcjum obejmie instytucje zajmujące się edukacją osób niepełnosprawnych, które podzielą się swoim doświadczeniem, zaś Uniwersytet w Patras, jako koordynator techniczny oraz całego projektu, opracuje specjalne oprogramowanie.

Możesz pobrać naszą ulotkę tutaj!

Produkty A4BD

A4BD will have as its main technical products, a database of astronomical objects and software for converting astronomical images into sound.

Głównymi produktami technicznymi stworzonymi w trakcie projektu A4BD będą: baza danych obiektów astronomicznych i oprogramowanie do przekształcania obrazów astronomicznych w dźwięk.
Baza danych obiektów astronomicznych będzie zawierała sklasyfikowane obrazy astronomiczne. Klasyfikacja obrazów astronomicznych zostanie przeanalizowana i skategoryzowana w taki sposób, aby zidentyfikować główne elementy wizualne obiektów astronomicznych, które zostaną przekształcone w sygnały dźwiękowe i które będą stanowić podstawę procesu edukacyjnego, w którym oprogramowanie będzie używane.

Oprogramowanie do konwersji obrazów obiektów astronomicznych w dźwięk będzie bezpłatne, dostępne dla całej społeczności szkolnej. Obsługa tabletu i ekranu dotykowego będzie polegać na interakcji dotykowej. Gdy użytkownik dotknie różnych części obrazu astronomicznego, różne dźwięki będą odzwierciedlały jego kształt, kolor i inne podstawowe elementy.

Wpływ projektu A4BD

Główne założenie projektu zakłada integrację osób niedowidzących ze światem nauk ścisłych, w tym przypadku z astronomią, w odkrywaniu której bardzo ważną rolę odgrywa zmysł wzroku. W kontekście projektu pojęcie integracji odnosi się do następujących elementów:
– Wyrównanie szans w nauce astronomii na poziomie podstawowym.
– Wyrównanie szans na umożliwienie postrzegania wszechświata i odkrycia inspiracji, jaką astronomia daje od tysięcy lat w dziedzinach takich jak sztuka, filozofia i nauka.
– Możliwość równoczesnego studiowania i podziwiania obrazów astronomicznych wraz z rodziną i przyjaciółmi, które w miarę rozwoju oprogramowania będzie można eksplorować jednocześnie wizualnie i dźwiękowo.

Działania A4BD

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:
Trzy krótkoterminowe wydarzenia edukacyjne, które odbędą się w siedzibie koordynatora projektu – Uniwersytetu w Patras.
Pięć wymian studentów i nauczycieli we Francji, Hiszpanii, na Łotwie, Cyprze i w Polsce.
Udział w dwóch wystawach innowacji i technologii, na których zaprezentowane zostaną wyniki projektu.
Trzy krótkie programy nauczania na Łotwie, Cyprze i w Polsce.
Konferencja mająca na celu rozpowszechnienie wyników projektu i opracowań związanych z tematyką projektu.

Korzyści projektu A4BD

Oprócz bezpośrednich beneficjentów, osób niedowidzących, realizacja projektu umożliwi stworzenie narzędzi, które będą wykorzystane przez nauczycieli jako pomoc w nauczaniu przedmiotów ścisłych między innymi dla osób niedowidzących.

A4BD Stabilność

W ramach pracy nad projektem zostanie zawiązana wielopłaszczyznowa współpraca pomiędzy wszystkimi partnerami projektu, żeby monitorować i wprowadzać zmiany zgodnie z potrzebami każdej dziedziny, aby wzmocnić międzynarodową mobilność między zaangażowanymi sektorami oraz aby zapewnić umiejętności przekrojowe, a także doradztwo zawodowe, umiejętności zarządzania karierą i dostęp do rynku pracy, zwiększając w ten sposób możliwość długotrwałego zatrudnienia.

Partnerzy projektu A4BD

Uniwersytet w Patras (koordynator projektu)

Uniwersytet w Patras (koordynator projektu)

Grecja

Collège Emilien Adam de Villiers

Collège Emilien Adam de Villiers

Francja

Dla Dobra

Dla Dobra

Polska

Experimental High school of the University of Patras

Experimental High school of the University of Patras

Grecja

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

ŁotwaLatvia

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Cypr

Rezultaty intelektualne A4BD

O1: Baza danych obiektów astronomicznych

Rezultat intelektualny 1 jest podstawą do stworzenia kolejnych rezultatów, które zakłada projekt A4BD. Potrzebna jest wzbogacona baza danych obrazów astronomicznych, aby możliwe było opracowanie specjalnego oprogramowania wizualno-ustnego. Ontologia bazy danych będzie oparta na kluczowych atrybutach obrazów wizualnych i ich skorelowanych atrybutach ke w dźwięku. Obrazy będą wybierane i analizowane na podstawie ich przydatności do skutecznego przekształcania w dźwięki. Zostaną wybrane obrazy wszystkich typów obiektów astronomicznych.
Czas trwania: 01/09/2017 – 31/08/2018

O2:Oprogramowanie do interpretacji dźwiękowej obrazów astronomicznych

Oprogramowanie do interpretacji akustycznej obrazów astronomicznych przetłumaczy astronomiczne obrazy na słyszalne dźwięki, aby osoby z wadami wzroku mogły zarówno zrozumieć, jak i cieszyć się naukami astronomicznymi. Obejmuje to rozpoznawanie podstawowych parametrów interesujących nas obiektów astronomicznych, oddzielenie od tła nieba i wykrywanie ich kształtu i koloru. Analizowane obrazy zostaną następnie przetłumaczone na dźwięki dźwiękowe, które będą odpowiadały wykrytej wizualnie informacji obejmującej trzy podstawowe elementy percepcji ludzkiego brzmienia, tj. Wysokość dźwięku (w odniesieniu do częstotliwości), głośność (związaną z intensywnością) i barwę (związane z elementami jakościowymi dźwięków).
Czas trwania: 01.02.2012 – 31/08/2019

O3: Zdalna witryna obserwacyjna dla osób niepełnosprawnych

Rezultat dotyczy zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej, która może działać jako portal dla osób niepełnosprawnych, które chcą zostać wirtualnymi obserwatorami w odległym obserwatorium. Osoba niepełnosprawna (tak jak każdy) może zażądać obrazu za pośrednictwem strony internetowej, który po kilku dniach może zostać zarejestrowany jako obraz cyfrowy przez jeden z teleskopów w naszej sieci. Następnie zdjęcie stanie się dostępne dla osoby, która o to poprosiła, a jednocześnie zostanie ono przesłane na naszą platformę cyfrową, z bezpłatnym dostępem dla wszystkich. Strona internetowa umożliwi osobom niepełnosprawnym, które nie mają dostępu do obserwatoriów na ciemnym niebie, wcielenie się w wirtualnych astronomów we własnym domu.
Czas trwania: 01/09/2018 – 31/12/2020

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem

Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (kształcenie dorosłych)

 • C1: Spotkanie rozpoczynające się w Patras, Grecja
  5-9 lutego 2018 r
 • C4: Spotkanie ewaluacyjne w połowie projektu w Patras, Grecja
  Planowane na luty 2019 r
 • C8: Spotkanie zamykające projekt w Patras, Grecja
  Planowane na grudzień 2020 r

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów (edukacja szkolna)

 • C2: La Réunion, Francja
  10-14 wrzesień 2018
 • C3: Sanlúcar, Hiszpania
  10-14 grudzień 2018
 • C5: Łotwa
  23-27 wrzesień 2019
 • C6: Cypr
  17-21 luty 2020
 • C7: Polska
  30 listopad – 4 grudzień 2020 (on-line z powodu COVID-19)

Wydarzenia upowszechniające

E1 & E2: Udział w Expo

Udział w dorocznej wystawie naukowo-technicznej Patras o nazwie “PatrasIQ”. E1 odbyło się w kwietniu 2019 zaś E2 było planowanena maj 2020 r., lecz nie odbyło się z powodu COVID -19.

E4, E5 & E6: Treningowe programy nauczania

Zostały zorganizowane trzy programy szkoleń dla nauczycieli w zakresie narzędzi cyfrowych wraz z oceną i testowaniem.
Szkolena zostały zorganizowane przez partnerów projektu na Łotwie, w Polsce i na Cyprze.

E3: Konferencja końcowa

Projekt A4BD zostanie zakończony międzynarodową konferencją, która będzie (a) promować osiągnięcia projektu, (b) zwiększać ich potencjał wykorzystywania, (c) umożliwi współpracę z nauczycielami zajmującymi się osobami ze specjalnymi potrzebami lub osobami niedowidzącymi oraz (d) zwiększy świadomość na temat badanego zagadnienia.
Konferencja zostanie zorganizowana przez Uniwersytet w Patras i wszyscy partnerzy wezmą w niej udział. Ponadto zostaną zaproszeni krajowi interesariusze. Podczas konferencji odbędą się specjalne warsztaty dotyczące wykorzystania konkretnych rezultatów projektu. Wyniki konferencji zostaną opublikowane.

Aktualności projektu A4BD(po angielsku)

Registrations for the Final Conference are open!

Registrations for the Final Conference are open!

he A4BD project will close with an international conference under the title "Experience the Universe" that will present project achievements and gather experts in the field that will communicate their expertise in the field of astronomy and disability. The conference...

czytaj dalej
E5 event in Cyprus

E5 event in Cyprus

E5 Multiplier Event in Cyprus took place at the Special School for Children Red Cross in Limassol and Saint Barnabas school of blind in Nicosia. Wonderful musical performances by visually impaired musicians were particularly moving. Also we had our best software test...

czytaj dalej
New software demo in Patra

New software demo in Patra

Testing our brand new software at the headquarters of the Western Greece Blind Association. User feedback demonstrated our new version is significantly improved!

czytaj dalej
E4 event in Liepaja

E4 event in Liepaja

Extremely interesting presentations by our project partners including STEM, educational games, astronomical observatories, musical therapy and science for special children!

czytaj dalej
C5 meeting in Liepaja

C5 meeting in Liepaja

C5 meeting took place in Liepāja town hosted by Liepājas Neredzīgo biedrība, Partners had interesting visits including Dvēseles veldzes dārzs (Soul Relieve Garden) rehabilitation center for the impaired and disabled and the Irbenes Radioteleskops because there are...

czytaj dalej
A4BD participates in Patras IQ innovation expo

A4BD participates in Patras IQ innovation expo

A4BD project participated in the 6th Patras IQ innovation expo that took place from 12 to 14th April 2019. The project presented current project results with our booth which exhibited a banner, videos from meeting and activities as well as hands-on demo with the...

czytaj dalej
Second A4BD software demo takes place in Greece

Second A4BD software demo takes place in Greece

The second A4BD software demo took place in Patra, Greece during the C4 meeting. Members of the Western Greece Blind Association tested the newer software and answered the questions of the Software Evaluation Sheet in order to evaluate the progress in the software...

czytaj dalej
C4 meeting started in Patras

C4 meeting started in Patras

The C4 meeting started in Patras, Greece. As this month we are reaching the middle of the projects, partners presented the activities of the first half of the project.

czytaj dalej
C3 meeting in Sanlucar

C3 meeting in Sanlucar

The C3 meeting finished in Sanlúcar de Barrameda with a very constructive schedule that included meeting sessions, app demo, visit to the Spanish Blind Association and visit to a Special School. The social program was also rich with visit to Doñana National Park and a...

czytaj dalej
First A4BD software demo takes place in Spain

First A4BD software demo takes place in Spain

The first A4BD software demo took place in Spain during C3 in Sanlúcar de Barrameda. Participants with visual impairment tested the software and gave the consortium valuable feedback regarding the approach to visual-aural translation.  

czytaj dalej
The first A4BD student exchange was a success!

The first A4BD student exchange was a success!

The first A4BD student exchange was a success! It took place in Reunion island, organized by Collège Emilien Adam de Villiers. Participants from Poland, Spain, Greece, Latvia and Cyprus had the chance to visit the College as well as interesting places on the island...

czytaj dalej
A4BD questionnaires are being filled in

A4BD questionnaires are being filled in

A large number of A4BD questionnaires have already been filled in thanks to our project partners. With this questionnaire we aim to better understand how the visually impaired interact with sound and how aural perception assists in perceiving all aspects of the...

czytaj dalej
Meeting with Western Greece Blind Association

Meeting with Western Greece Blind Association

The project coordinator, Upatras, held a meeting today with the Western Greece Blind Association at their offices. The meeting served to establish a cooperation with the association including getting answers to questionnaires as well as finding end users for testing...

czytaj dalej
Visit to Ancient Olympia

Visit to Ancient Olympia

The kick-off meeting in Patras included a day trip to nearby Ancient Olympia. Participants from all partners had the chance to explore one of the world's most important archaeological sites, the birthplace of the ancient Olympic Games.

czytaj dalej
Kickoff meeting in Patras

Kickoff meeting in Patras

The Project Kick-off meeting began in Patras on February 6th, 2018. The kick-off meeting will serve for project partners to get to know each other, plan the intellectual outputs and training activities as well as all detailed related to the management and financing of...

czytaj dalej

Kontakt

Agencja Narodowa IKY

Projekt: 2017-1-EL01-KA201-036255

Data Rozpoczęcia: 1 września 2017

Data zakończenia: 31 grudzień 2020

Koordynator projektu:

Uniwersytet w Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: a4bd@a4bd.eu