Το έργο A4BD

Το A4BD είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που σκοπεύει να αναπτύξει μία βάση δεδομένων και ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα επιτρέψει στα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της αστρονομίας.
Η βάση δεδομένων θα περιέχει φωτογραφίες από αστρονομικά αντικείμενα (πλανήτες, νεφελώματα, γαλαξίες, κ.ά.) ταξινομημένα βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους για να είναι εφικτή η ανάλυσή τους καθώς και η παρουσίασή τους από το ειδικό λογισμικό σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το ειδικό λογισμικό θα μετατρέπει τις αστρονομικές εικόνες σε ήχους οι οποίοι θα επιτρέπουν στον χρήστη όχι μόνο να εκπαιδευθεί στην αστρονομία αλλά να αντιληφθεί βαθύτερα την ομορφιά της αστρονομικής εικόνας όπως δεν μπορούσε οπτικά.
Για την επίτευξη του σκοπού η κοινοπραξία περιλαμβάνει φορείς εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα συμβάλλουν με την εμπειρία τους ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως τεχνικός φορέας και συντονιστής του έργου, θα αναπτύξει το ειδικό λογισμικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το σύντομο φυλλάδιο του A4BD στα ελληνικά!

Προϊόντα του έργου

Το A4BD θα έχει ως κύρια τεχνικά προϊόντα μια βάση δεδομένων αστρονομικών αντικειμένων και ένα λογισμικό μετατροπής αστρονομικών εικόνων σε ήχο. Η βάση δεδομένων αστρονομικών αντικειμένων θα περιέχει ταξινομημένες αστρονομικές εικόνες. Η ταξινόμηση των αστρονομικών εικόνων θα γίνει μετά από ανάλυση και κατηγοριοποίηση τους με τρόπο ώστε να εντοπιστούν τα κύρια οπτικά στοιχεία τους τα οποία θα τύχουν της μετατροπής σε ηχητικό σήμα και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό. Το λογισμικό μετατροπής αστρονομικών εικόνων σε ήχο θα δοθεί ως δωρεάν λογισμικό στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Η λειτουργία του σε tablet και οθόνες ευαίσθητες στην αφή θα συνίσταται στην αλληλεπίδραση με το χρήση μέσω της αφής. Καθώς ο χρήστης θα αγγίζει τα διάφορα σημεία της αστρονομικής εικόνας, διαφορετικοί ήχοι θα του μεταφέρουν το σχήμα, το χρώμα και άλλα βασικά δομικά στοιχεία της.

Αντίκτυπος

Ο αντίκτυπος του έργου αφορά κυρίως στην ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης ακόμα και σε ένα επιστημονικό πεδίο, όπως η Αστρονομία, στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο η αίσθηση της όρασης. Στα πλαίσια του έργου, η έννοια της ενσωμάτωσης αναφέρεται στα εξής:

• Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση στην επιστήμη της αστρονομίας σε βασικό επίπεδο.
• Ίσες ευκαιρίες στη δυνατότητα αντίληψης του σύμπαντος και της έμπνευσης που η αστρονομία δίνει εδώ και χιλιετίες σε τέχνες, φιλοσοφία και επιστήμες.
• Δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης των αστρονομικών εικόνων με αρτιμελή άτομα καθώς το παραγόμενο λογισμικό θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα μέσω ήχου και μέσω εικόνας.

Δραστηριότητες

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 

 • Τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις βραχείας διάρκειας που θα γίνουν στην έδρα του συντονιστή εταίρου, του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Πέντε εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών και δασκάλων σε Γαλλία, Ισπανία, Λετονία, Κύπρο και Πολωνία.
 • Δύο συμμετοχές σε εκθέσεις καινοτομίας και τεχνολογίας όπου θα προβληθούν τα αποτελέσματα του έργου.
 • Δύο σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών σε Λετονία, Κύπρο και Πολωνία.
 • Ένα συνέδριο διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου και τεχνικών εργασιών στη θεματολογία του έργου.

Οφελούμενοι

Πέρα από τους άμεσα οφελούμενους, τους έχοντες προβλήματα όρασης και τα ΑΜΕΑ, το έργο θα παραγάγει εργαλεία τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης ως βοηθήματα διδασκαλίας της επιστήμης.

Βιωσιμότητα

Στα πλαίσια του έργου δημιουργείται μια βιώσιμη συνεργασία κάθε μορφής μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα παρακολουθεί και θα προσαρμόζει τις αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τομέα, να διευκολυνθεί η διακρατική κινητικότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων τομέων και να παρέχονται εγκάρσιες δεξιότητες, όπως και καθοδήγηση σταδιοδρομίας, δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης.

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντονιστής έργου)

Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντονιστής έργου)

Ελλάδα

CEIP La Jara

CEIP La Jara

Ισπανία

Collège Emilien Adam de Villiers

Collège Emilien Adam de Villiers

Γαλλία

Dla Dobra

Dla Dobra

Πολωνία

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Ελλάδα

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

Λετονία

Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού

Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού

Κύπρος

Πνευματικά Προϊόντα του Έργου

O1: Βάση Δεδομένων Αστρονομικών Αντικειμένων

Το πνευματικό έργο 1 είναι η θεμελίωση των επόμενων αποτελεσμάτων του A4BD. Απαιτείται μια βάση δεδομένων εμπλουτισμένης αστρονομικής εικόνας, ώστε να αναπτυχθεί το λογισμικό από την όραση στην ομιλία. Η οντολογία για τη βάση δεδομένων θα βασίζεται σε χαρακτηριστικά των οπτικών εικόνων και των συσχετισμένων ιδιοτήτων τους στον ήχο. Οι εικόνες θα επιλεγούν και θα αναλυθούν με βάση την καταλληλότητά τους να μετατρέπονται αποτελεσματικά σε ήχους. Θα επιλεγούν εικόνες όλων των αστρονομικών αντικειμένων.

Διάρκεια: 01/09/2017 – 31/08/2018

O2: Λογισμικό για ακουστική ερμηνεία αστρονομικών εικόνων

Το λογισμικό για την ακουστική ερμηνεία των αστρονομικών εικόνων θα μετατρέψει τις αστρονομικές εικόνες σε ήχους ώστε τα άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να απολαύσουν την επιστήμη της αστρονομίας. Αυτό θα περιλαμβάνει αναγνώριση βασικών παραμέτρων των αστρονομικών αντικειμένων που μας ενδιαφέρουν σε εικόνα, διαχωρισμένα από τον ουρανό και με ανίχνευση του σχήματος και του χρώματος τους. Οι εικόνες που αναλύονται στη συνέχεια θα μετατραπούν σε ήχους που θα αντιστοιχούν στις οπτικές πληροφορίες που ανιχνεύονται ενσωματώνοντας τα τρία βασικά στοιχεία της αντίληψης των ανθρώπινων ήχων που είναι ο βαθμός έντασης (που σχετίζεται με τη συχνότητα), η ένταση (που σχετίζεται με την μέγεθος της έντασης) και ο τόνος (που σχετίζεται με τα ποιοτικά στοιχεία των ήχων).

Διάρκεις: 01/02/2018 – 31/08/2019

O3: Ιστότοπος απομακρυσμένης παρατήρησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Το έργο αυτό αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός δικτυακού τόπου που μπορεί να λειτουργεί ως πύλη για άτομα με ειδικές ανάγκες που επιθυμούν να γίνουν εικονικοί παρατηρητές σε κάποιο απομακρυσμένο παρατηρητήριο. Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες (όπως και ο καθένας) μπορεί να ζητήσει μια εικόνα μέσω του ιστότοπου και μετά από μερικές ημέρες μπορεί να καταγραφεί ως ψηφιακή εικόνα με ένα από τα τηλεσκόπια στο δίκτυό μας. Στη συνέχεια, η εικόνα θα είναι διαθέσιμη στο άτομο που το ζήτησε ταυτόχρονα θα μεταφορτώνεται στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, με ελεύθερη πρόσβαση στον καθένα. Ο ιστότοπος θα επιτρέψει σε άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν πρόσβαση σε παρατηρητήρια σε σκοτεινούς ουρανούς να γίνουν εικονικοί αστρονόμοι από το σπίτι τους.

Διάρκεια: 01/09/2018 – 31/12/2020

Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Βραχυχρόνιες κοινές εκδηλώσεις εκπαίδευσης προσωπικού (Εκπαίδευση Ενηλίκων)

 • C1: Εναρκτήρια συνάντηση Πάτρα, Ελλάδα: 5-9 Φεβρουαρίου 2018
 • C4: Συνάντηση αξιολόγησης στα μέσα του έργου Πάτρα, Ελλάδα: 18-22 Φεβρουαρίου 2019
 • C8: Τελική συνάντηση ολοκλήρωσης έργου Πάτρα, Ελλάδα:
  Προγραμματισμένη  για τον Δεκέμβριο του 2020

Βραχυχρόνιες ανταλλαγές ομάδων μαθητών (Σχολική Εκπαίδευση)

 • C2: Ρεουνιόν, Γαλλία
  10-14 Σεπτεμβρίου 2018.
 • C3: Sanlúcar, Ισπανία
  10-14 Δεκεμβρίου 2018.
 • C5: Λετονία
  23-27 Σεπτεμβρίου 2019.
 • C6: Κύπρος
  17-21 Φεβρουαρίου 2020.
 • C7: Πολωνία
  30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2020 (online λόγω COVID-19)

Εκδηλώσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων

E1 & E2: Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή στην ετήσια έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας με τίτλο “PatrasIQ”. Το Ε1 έγινε τον Απρίλιο του 2019 ενώ το Ε2 ήταν προγραμματισμένο για τον Απρίλιο του 2020 στην Πάτρα αλλά ακυρώθηκε λόγω COVID-19.

E4, E5 & E6: Προγράμματα Κατάρτισης

Οργανώθηκαν τρία προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ψηφιακά εργαλεία μαζί με αξιολόγηση και δοκιμές.
Η κατάρτιση οργανώθηκε από τους συνεργάτες του προγράμματος στη Λετονία, την Πολωνία και την Κύπρο.

E3: Συνέδριο κλεισίματος έργου

Το έργο A4BD θα κλείσει με ένα διεθνές συνέδριο που θα: α) θα προωθήσει τα επιτεύγματα του έργου, β) θα ενισχύσει το δυναμικό εκμετάλλευσής τους, γ) θα δημιουργήσει μια κοινότητα εκπαιδευτικών που θα ασχολείται με ειδικές ανάγκες ή άτομα με προβλήματα όρασης και δ) θα προκαλέσει ευαισθητοποίηση για το θέμα.
Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και θα εκπροσωπηθούν όλοι οι συνεργάτες, ενώ θα προσκληθούν και εθνικοί φορείς. Το συνέδριο είναι προγραμματισμένο για τον Δεκέμβριο του 2020.

Νέα του έργου (στα αγγλικά)

E5 event in Cyprus

E5 event in Cyprus

E5 Multiplier Event in Cyprus took place at the Special School for Children Red Cross in Limassol and Saint Barnabas school of blind in Nicosia. Wonderful musical performances by visually impaired musicians were particularly moving. Also we had our best software test...

Διαβάστε Περισσότερα
C5 meeting in Liepaja

C5 meeting in Liepaja

C5 meeting took place in Liepāja town hosted by Liepājas Neredzīgo biedrība, Partners had interesting visits including Dvēseles veldzes dārzs (Soul Relieve Garden) rehabilitation center for the impaired and disabled and the Irbenes Radioteleskops because there are...

Διαβάστε Περισσότερα
C3 meeting in Sanlucar

C3 meeting in Sanlucar

The C3 meeting finished in Sanlúcar de Barrameda with a very constructive schedule that included meeting sessions, app demo, visit to the Spanish Blind Association and visit to a Special School. The social program was also rich with visit to Doñana National Park and a...

Διαβάστε Περισσότερα
Kickoff meeting in Patras

Kickoff meeting in Patras

The Project Kick-off meeting began in Patras on February 6th, 2018. The kick-off meeting will serve for project partners to get to know each other, plan the intellectual outputs and training activities as well as all detailed related to the management and financing of...

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Εθνικός Φορέας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Κωδικός έργου: 2017-1-EL01-KA201-036255

Έναρξη έργου: 1η Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη έργου: 31 Δεκεμβρίου 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ Ιωάννης Γιαλελής

2610996440

email: a4bd@a4bd.eu